جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

روش های نظارت > نظارت زمانی

مرجح

نظارت زمانی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155571

این مفهوم را دانلود کن: