جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الاشراف > المراقبة العملیة

مرجح

المراقبة العملیة  

نامرجح

  • مراقبة العملیات
  • مراقبة العملیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155572

این مفهوم را دانلود کن: