جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

روش های نظارت > نظارت عملیاتی

مرجح

نظارت عملیاتی  

نامرجح

  • کنترل عملیاتی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155572

این مفهوم را دانلود کن: