جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت > نظریه های مدیریت > نظریه سیستم ها

مرجح

نظریه سیستم ها  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155582

این مفهوم را دانلود کن: