جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Методы планирования > Диаграмма Ганта

مرجح

Диаграмма Ганта  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155586

این مفهوم را دانلود کن: