جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

со́весть работы  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155588

این مفهوم را دانلود کن: