جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Вазифаҳои маъмурӣ  

نامرجح

  • وظیفه های مأموری
  • вазоефэ эдорӣ

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155590

این مفهوم را دانلود کن: