جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Унсурҳои идоракунӣ > Ҳамоҳангсозӣ

مرجح

Ҳамоҳангсозӣ  

نامرجح

  • هماهنگ سازی
  • ҳамоҳангӣ

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155592

این مفهوم را دانلود کن: