جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الادارة الاقتصادیة  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • ادارة الاقتصادیة

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1694266

این مفهوم را دانلود کن: