جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Оценка документации (документов)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1705156

این مفهوم را دانلود کن: