جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Условия труда > режим работы > сверхуро́чное вре́мя

مرجح

сверхуро́чное вре́мя  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1706216

این مفهوم را دانلود کن: