جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Unpaid Labour  

نامرجح

  • Forced Work

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1706242

این مفهوم را دانلود کن: