جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Organizational Agility > Human Resource Agility

مرجح

Human Resource Agility  

نامرجح

  • Workforce Agility

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1708301

این مفهوم را دانلود کن: