جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Элементы управления > رهبری (fa) > Транзакционное лидерство

مرجح

Транзакционное лидерство  

اعم

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1708988

این مفهوم را دانلود کن: