جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

пенсионерон  

نامرجح

  • پنسیونران
  • бознэшастэгон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa189609

این مفهوم را دانلود کن: