جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

мизоҷ  

نامرجح

  • مزاج
  • арбобруҷӯь

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa197962

این مفهوم را دانلود کن: