جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اشتغال (fa) > сменная работа

مرجح

сменная работа  

اعم

نامرجح

  • سمینی رباطه
  • Кори баст

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa261309

این مفهوم را دانلود کن: