جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

مرجح

رضایت شغلی (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa280287

این مفهوم را دانلود کن: