جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت > مدیریت اطلاعات

مرجح

مدیریت اطلاعات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa573922

این مفهوم را دانلود کن: