جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الالفاظ (المنطق)  

نامرجح

  • الفاظ (المنطق)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159063

این مفهوم را دانلود کن: