جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الازمات الاخلاقیة  

نامرجح

  • ازمات الاخلاقیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159073

این مفهوم را دانلود کن: