جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المقولات > الجوهر (الفلسفة)

مرجح

الجوهر (الفلسفة)  

نامرجح

  • جوهر (الفلسفة)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159127

این مفهوم را دانلود کن: