جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفلسفة > الحکمة العملیة

مرجح

الحکمة العملیة  

نامرجح

  • حکمة العملیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159148

این مفهوم را دانلود کن: