جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

النهج الدنیوی  

نامرجح

  • نهج الدنیوی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159178

این مفهوم را دانلود کن: