جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الرسم (المنطق) > الرسم التام

مرجح

الرسم التام  

نامرجح

  • رسم التام

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159187

این مفهوم را دانلود کن: