جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفلسفة > فلسفةالمعرفه و المنطق

مرجح

فلسفةالمعرفه و المنطق  

نامرجح

  • علم المعرفة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159209

این مفهوم را دانلود کن: