جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مبادی القیاس > المخیلات (القیاس)

مرجح

المخیلات (القیاس)  

نامرجح

  • مخیلات (القیاس)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159324

این مفهوم را دانلود کن: