جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مبادی القیاس > المظنونات

مرجح

المظنونات  

نامرجح

  • مظنونات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159342

این مفهوم را دانلود کن: