جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المفهوم الکلی  

نامرجح

  • مفهوم الکلی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159348

این مفهوم را دانلود کن: