جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Practical Philosophy > Economics (Philosophy)

مرجح

Economics (Philosophy)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159095

این مفهوم را دانلود کن: