جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

The Four Relations > Generality and Peculiarity in Some Respect

مرجح

Generality and Peculiarity in Some Respect  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159244

این مفهوم را دانلود کن: