جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

واقع گرایی خام  

نامرجح

  • رآلیسم خام
  • رآلیسم سطحی
  • رئالیسم سطحی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159383

این مفهوم را دانلود کن: