جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

философия > Практическая философия > экономи́ческий расчёт

مرجح

экономи́ческий расчёт  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159095

این مفهوم را دانلود کن: