جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

аксио́мы > Конверсия > Оппозиция (философия)

مرجح

Оппозиция (философия)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159101

این مفهوم را دانلود کن: