جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Описание (лог.) > Совершенное Описание

مرجح

Совершенное Описание  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159187

این مفهوم را دانلود کن: