جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

философия > Практическая философия > Политика (Философия)

مرجح

Политика (Философия)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159201

این مفهوم را دانلود کن: