جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

نسب اربعه (fa) > Общность и необычность в некотором отношении

مرجح

Общность и необычность в некотором отношении  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159244

این مفهوم را دانلود کن: