جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

философия > логика > Аргументация (лог.) > Силлогистика > гипотети́ческая Силлогистика

مرجح

гипотети́ческая Силлогистика  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159296

این مفهوم را دانلود کن: