جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

тавҳиди ибодӣ  

نامرجح

  • توحید عبادی
  • тувҳӣдэ эбодӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159113

این مفهوم را دانلود کن: