جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ҷаҳонҳои мавҷудият > олами ҷабарут

مرجح

олами ҷабарут  

نامرجح

  • عالم جبروت
  • ҷабарӯт

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159120

این مفهوم را دانلود کن: