جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Тавсиф  

نامرجح

  • توصیف
  • расм (мантэқ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159188

این مفهوم را دانلود کن: