جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > حکمت نظری (fa) > фалсафаи асрҳои миёна

مرجح

фалсафаи асрҳои миёна  

اعم

نامرجح

  • فلسفه عصرهای میانه
  • фалсафэе вусто

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159273

این مفهوم را دانلود کن: