جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > мактабҳои фалсафӣ > мактабҳои фалсафии Ғарб

مرجح

мактабҳои фалсафии Ғарб  

نامرجح

  • مکتب های فلسفی غرب
  • мактабҳое фалсафие Ғарб

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159358

این مفهوم را دانلود کن: