جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > фалсафаи Шарқ

مرجح

фалсафаи Шарқ  

نامرجح

  • فلسفه شرق
  • Фалсафэе Шарқ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa545801

این مفهوم را دانلود کن: