جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

миры существования > всемогу́щий мир

مرجح

всемогу́щий мир  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159120

این مفهوم را دانلود کن: