جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > ҳикмати амалӣ

مرجح

ҳикмати амалӣ  

نامرجح

  • حکمت عملی
  • ҳэкматэ амалӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159148

این مفهوم را دانلود کن: