جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Description (Logic) > Perfect Description

مرجح

Perfect Description  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159187

این مفهوم را دانلود کن: