جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > حکمت عملی > سیاست مدن

مرجح

سیاست مدن  

نامرجح

  • کشورداری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159201

این مفهوم را دانلود کن: