جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Муносибатҳои чаҳоргона > умӯму хусӯси минваҷҳ

مرجح

умӯму хусӯси минваҷҳ  

نامرجح

  • عموم و خصوص من وجه
  • умӯму хусӯсэ мэнваҷҳ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159244

این مفهوم را دانلود کن: