جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

القوة و الفعل  

نامرجح

  • قوة و الفعل

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159295

این مفهوم را دانلود کن: